• Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM240-1.25 26T (1/3 HP)

  2.415.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM250-1.37 26T (1/2 HP)

  2.963.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM250-1.75 26T (1 HP)

  4.498.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM280-1.75 26T (1 HP)

  5.231.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải Inox NTP SSM250-1.75 20 (1HP)

  14.839.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải Inox NTP SSM280-11.5 20 (2 HP)

  23.844.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải Inox NTP SSM280-12.2 20 (3 HP)

  29.680.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM2100-13.7 20 (5 HP)

  13.571.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM2100-15.5 20 (7.5 HP)

  17.753.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM2100-17.5 20 (10 HP)

  21.088.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM225-1.10 265 (100W)

  1.470.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM240-1.25 26 (1/3 HP)

  2.074.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.37 20 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.37 26 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.75 20 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.75 26 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-1.75 20 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-1.75 26 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-11.5 20 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-11.5 26 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-12.2 20 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-12.2 26 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm nước thải APP BPS-100

  980.000₫
 • Máy bơm chìm nước thải APP BPS-100A

  1.306.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225