• Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 51.5

  17.000.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 52.2

  19.400.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP KSP-100T

  32.600.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP KT-4110

  56.000.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP KT-475

  52.038.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP KT-675

  52.038.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-13.7 20 (5 HP)

  13.571.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-15.5 20 (7.5 HP)

  17.753.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-17.5 20 (10 HP)

  21.088.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF240-1.25 26 (1/3 HP)

  2.074.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.37 20 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.37 26 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.75 20 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.75 26 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-1.75 20 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-1.75 26 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-11.5 20 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-11.5 26 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-12.2 20 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-12.2 26 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm hút hố móng APP DSP-100T

  39.200.000₫
 • Máy bơm chìm hút hố móng APP DSP-150T

  49.700.000₫
 • Máy bơm chìm hút hố móng APP DSP-20T

  10.500.000₫
 • Máy bơm chìm hút hố móng APP DSP-30T

  15.300.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225