• Máy bơm ly tâm Ebara 3BM 65-160/7.5

  41.000.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-125/1.1

  12.848.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-160/1.5

  13.067.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-160/2.2

  13.648.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-200/3.0

  17.516.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-200/4.0

  18.783.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-200/7.5

  22.251.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-125/1.5

  13.070.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-125/2.2

  12.937.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-160/3.0

  14.985.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-160/4.0

  17.185.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-200/5.5

  20.873.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-200/7.5

  21.740.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40-250/11

  28.164.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-125/2.2

  14.426.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-125/3.0

  15.115.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-125/4.0

  17.292.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-160/5.5

  20.939.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-160/7.5

  21.784.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-200/11

  30.722.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 50-200/9.2

  29.266.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 65-125/4.0

  21.073.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 65-125/5.5

  23.672.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 3D 65-160/11

  33.389.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225