• Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 0.75M

  4.446.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 0.75T

  4.446.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 1.00M

  4.624.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 1.00T

  4.801.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 1.50M

  7.758.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 1.50T

  7.558.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 2.00M

  8.626.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMA 2.00T

  8.626.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 1.50M

  7.869.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 1.50T

  7.713.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 2.00M

  8.936.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 2.00T

  8.825.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 3.00T

  9.492.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 4.00T

  14.760.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMB 5.50T

  16.671.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMD 3.00T

  9.531.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara 1 tầng cánh CMD 4.00T

  12.898.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 120/15

  12.626.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 120/20

  14.360.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 120/30

  16.894.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 120/40

  18.450.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 200/30

  16.894.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 200/40

  18.450.000₫
 • maybom ebara

  Máy bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh 2CDX 70/10

  10.736.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225