• Máy bơm ly tâm Ebara MD 65-125/5.5

  23.538.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara MD 65-125/7.5

  25.479.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara MD 65-160/11

  33.389.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara MD 65-160/15

  35.193.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara MD 65-200/18.5

  57.067.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara MD 65-200/22

  60.096.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 10 10N5/4.0

  49.372.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 10 11N5/4.0

  50.855.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 10 15F5/5.5

  74.709.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 10 16F5/7.5

  77.000.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 10 20F5/7.5

  79.000.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 18 12F5/11

  82.592.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 18 5F5/5.5

  53.608.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 18 6F5/7.5

  55.295.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 18 7F5/7.5

  60.990.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 18 8F5/7.5

  62.440.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 3 11N5/1.1

  30.054.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 3 13N5/1.5

  31.654.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 3 15N5/1.5

  33.808.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 3 18F5/2.2

  41.194.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 3 4N5/0.55

  19.603.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 3 5N5/0.55

  23.865.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 45 4-0F5/15

  148.141.000₫
 • Máy bơm ly tâm Ebara trục đứng đa tầng cánh EVM 5 16N5/3.0

  43.830.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225