• Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-13.7 20 (5 HP)

  8.665.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-15.5 20 (7.5 HP)

  15.039.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-17.5 20 (10 HP)

  18.017.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-111 20 (15 HP)

  25.952.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-115 20 (20 HP)

  30.923.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-119 20 (25 HP)

  56.451.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-122 20 (30 HP)

  67.307.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-130 20 (40 HP)

  81.420.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-15.5 20 (7.5 HP)

  16.732.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3100-17.5 20 (10 HP)

  20.044.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3125-111 20 (15 HP)

  25.952.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3125-115 20 (20 HP)

  30.923.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3125-119 20 (25 HP)

  56.451.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3125-122 20 (30 HP)

  67.307.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3125-130 20 (40 HP)

  81.420.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3150-119 20 (25 HP)

  56.451.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3150-122 20 (30 HP)

  67.307.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP3150-130 20 (40 HP)

  81.420.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP340-1.75 20 (1 HP)

  4.870.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP340-11.5 20 (2 HP)

  6.054.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP350-11.5 20 (2 HP)

  6.054.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP350-12.2 20 (3 HP)

  7.543.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP350-13.7 20 (5 HP)

  9.635.000₫
 • Placeholder

  Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP350-15.5 20 (7.5 HP)

  16.732.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225