• Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM280-1.75 26T (1 HP)

  5.231.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải Inox NTP SSM250-1.75 20 (1HP)

  14.839.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải Inox NTP SSM280-11.5 20 (2 HP)

  23.844.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải Inox NTP SSM280-12.2 20 (3 HP)

  29.680.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM2100-13.7 20 (5 HP)

  13.571.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM2100-15.5 20 (7.5 HP)

  17.753.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM2100-17.5 20 (10 HP)

  21.088.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM225-1.10 265 (100W)

  1.470.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM240-1.25 26 (1/3 HP)

  2.074.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.37 20 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.37 26 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.75 20 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.75 26 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-1.75 20 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-1.75 26 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-11.5 20 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-11.5 26 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-12.2 20 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-12.2 26 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm đẩy cao đầu gang NTP 1HP HCP225-1.75 26T có Rờ le nhiệt

  2.695.000₫
 • Máy bơm đẩy cao đầu gang NTP HCP225-1.25 26 1/3HP

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm đẩy cao đầu gang NTP HCP225-1.37 26 1/2HP

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm đẩy cao đầu gang NTP HCP225-1.37 26T 1/2HP có rờ le nhiệt

  1.661.000₫
 • Máy bơm đẩy cao đầu gang NTP HCP225-1.75 20 1HP 380V

  Vui Lòng Gọi
GỌI NGAY: 0906 988 225