• Máy bơm nước thải sạch APP JKH-150

  24.850.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KS-30GT

  12.500.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KS-30T

  11.100.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KS-50GT

  17.500.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KSH-05

  4.210.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KSH-10

  6.800.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KSH-20

  8.800.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KSH-20T

  8.800.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KSH-30T

  12.100.000₫
 • Máy bơm nước thải sạch APP KSH-50T

  20.200.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SW-220

  5.730.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SW-220T

  5.210.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SW-320

  7.200.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SW-320T

  6.250.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SWO-220

  5.320.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SWO-220T

  4.900.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SWO-320

  7.100.000₫
 • Máy bơm nước thải trục ngang APP SWO-320T

  6.100.000₫
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-43

  3.100.000₫
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-44

  3.450.000₫
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-46 (2HP-1 phase)

  4.670.000₫
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-46T

  4.350.000₫
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-83

  4.150.000₫
 • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-84 ( 3HP-1 phase)

  4.630.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225