• Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CAM100/00 SD24L Tăng Áp (1HP) (dân dụng)

  6.114.000₫
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CM 100 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CM 160 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CM 210 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CM 314 (3HP) (dân dụng)

  11.844.000₫
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CM 50 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CM 75 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CMT 100 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CMT 160 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CMT 210 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CMT 50 (0.5HP) (dân dụng)

  3.484.000₫
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CMT 550 (dân dụng)

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CP45 (1/2 HP) (dân dụng)

  2.206.000₫
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CR100 (1HP) (dân dụng)

  3.468.000₫
 • Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax CRT100 1HP dân dụng

  Vui Lòng Gọi
 • bom-ly-tam-dau-gang-Pentax-PM

  Máy bơm ly tâm đầu gang Pentax PM45 (1/2 HP) (dân dụng)

  2.206.000₫
 • Pentax DG

  Máy bơm nước thải Pentax DG 100/2G

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-truc-dung-pentax-U5V-200-7

  Máy bơm trục đứng Pentax U5V-200/7 2HP

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-truc-dung-pentax-U5V-200-7

  Máy bơm trục đứng Pentax U5V-200/7T 2HP

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-truc-dung-pentax-U5V-200-7

  Máy bơm trục đứng Pentax U5V-300/10T 3HP

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-truc-dung-pentax-U5V-200-7

  Máy bơm trục đứng Pentax U7V-400/8T 4HP

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-truc-dung-pentax-U5V-200-7

  Máy bơm trục đứng Pentax U7V-550/10T 5.5HP

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm trục đứng Pentax U9V-550/10T 5.5HP

  Vui Lòng Gọi
 • May-bom-truc-ngang-da-tang-canh-U5S-200-7T

  Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Pentax U5S-200/7T 2HP

  Vui Lòng Gọi
GỌI NGAY: 0906 988 225