• Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF240-1.25 26T (1/3 HP)

  2.415.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF250-1.37 26T (1/2 HP)

  2.963.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF250-1.75 26T (1 HP)

  4.498.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF280-1.75 26T (1 HP)

  5.231.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn Inox NTP SSF250-1.75 20 (1 HP)

  14.839.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn Inox NTP SSF280-11.5 20 (2 HP)

  23.844.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn Inox NTP SSF280-12.2 20 (3 HP)

  29.680.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-13.7 20 (5 HP)

  13.571.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-15.5 20 (7.5 HP)

  17.753.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-17.5 20 (10 HP)

  21.088.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF240-1.25 26 (1/3 HP)

  2.074.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.37 20 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.37 26 (1/2 HP)

  2.292.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.75 20 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.75 26 (1 HP)

  3.836.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-1.75 20 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-1.75 26 (1 HP)

  4.344.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-11.5 20 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-11.5 26 (2 HP)

  7.285.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-12.2 20 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-12.2 26 (3 HP)

  9.544.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM240-1.25 26T (1/3 HP)

  2.415.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM250-1.37 26T (1/2 HP)

  2.963.000₫
 • Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP HSM250-1.75 26T (1 HP)

  4.498.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225