• Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 10-13

  16.221.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 10-19

  18.844.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 14-12

  15.526.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 14-8 380V

  11.733.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-10

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-14

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-19

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-26

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-34

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 48-4

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 48-5

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 48-8

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 70-6

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 70-7

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-101.5 20 (2 HP)

  7.266.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-133.7 20 (5 HP)

  11.016.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-142.2 20 (3 HP)

  8.674.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-205.5 20 (7.5 HP)

  17.427.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-223.7 20 (5 HP)

  11.016.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-325.5 20 (7.5 HP)

  17.427.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-61.5 20 (2 HP)

  7.266.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-82.2 20 (3 HP)

  8.674.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-1015 20 (20 HP)

  48.099.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-45.5 20 (7.5 HP)

  24.797.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225