View Cart “Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-17.5 20 (10 HP)” has been added to your cart.
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-111 20 (15 HP)

  23.330.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-115 20 (20 HP)

  27.795.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-15.5 20 (7.5 HP)

  15.039.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-17.5 20 (10 HP)

  18.017.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2125-111 20 (15 HP)

  23.330.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2125-115 20 (20 HP)

  27.795.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-1.75 20 (1 HP)

  4.380.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-1.75 26 (1 HP)

  4.813.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-11.5 20 (2 HP)

  5.444.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-11.5 26 (2 HP)

  5.979.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-11.5 20 (2 HP)

  5.444.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-11.5 26 (2 HP)

  5.979.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-12.2 20 (3 HP)

  6.784.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-12.2 26 (3 HP)

  7.451.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-13.7 20 (5 HP)

  8.665.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-15.5 20 (7.5 HP)

  15.039.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-17.5 20 (10 HP)

  18.017.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP265-12.2 20 (3 HP)

  6.784.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP265-12.2 26 (3 HP)

  7.451.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP265-13.7 20 (5 HP)

  8.665.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-111 20 (15 HP)

  23.330.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-115 20 (20 HP)

  27.795.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-12.2 20 (3 HP)

  6.784.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP280-12.2 26 (3 HP)

  7.451.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225