View Cart “Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-1.75 20 (1 HP)” has been added to your cart.
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM32-160A 4HP (Phòng cháy chữa cháy)

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM40-160A 5.5HP (Phòng cháy chữa cháy)

  14.060.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM40-200A 10HP (Phòng cháy chữa cháy)

  23.870.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM40-250A 20HP (Phòng cháy chữa cháy)

  41.468.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-125A 5.5 HP (Phòng cháy chữa cháy)

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-160A 10HP (Phòng cháy chữa cháy)

  20.853.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-200A 20HP (Phòng cháy chữa cháy)

  41.325.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-200B 15HP (Phòng cháy chữa cháy)

  26.125.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-200C 12.5HP (Phòng cháy chữa cháy)

  26.287.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-250C 20HP (Phòng cháy chữa cháy)

  41.563.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-125B 7.5HP (phòng cháy chữa cháy)

  19.000.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200B 25HP (Phòng cháy chữa cháy)

  44.460.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200C 20HP (Phòng cháy chữa cháy)

  41.563.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-111 20 (15 HP)

  23.330.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-115 20 (20 HP)

  27.795.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-15.5 20 (7.5 HP)

  15.039.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2100-17.5 20 (10 HP)

  18.017.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2125-111 20 (15 HP)

  23.330.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP2125-115 20 (20 HP)

  27.795.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-1.75 20 (1 HP)

  4.380.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-1.75 26 (1 HP)

  4.813.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-11.5 20 (2 HP)

  5.444.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP240-11.5 26 (2 HP)

  5.979.000₫
 • Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang NTP HVP250-11.5 20 (2 HP)

  5.444.000₫
GỌI NGAY: 0906 988 225