• may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM32-200C 5.5HP (Phòng cháy chữa cháy)

  16.371.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM40-250B 15HP (Phòng cháy chữa cháy)

  Vui Lòng Gọi
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-125A 10HP (phòng cháy chữa cháy)

  19.950.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-160B 15HP (phòng cháy chữa cháy)

  25.365.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200A 30HP (phòng cháy chữa cháy)

  46.075.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-250A 50HP (Phòng cháy chữa cháy)

  102.125.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160A 30HP (Phòng cháy chữa cháy)

  46.645.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160B 25HP (Phòng cháy chữa cháy)

  44.983.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160C 20HP (Phòng cháy chữa cháy)

  40.280.000₫
 • may-bom-cong-nghiep-Pentax-CM

  Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160D 15HP (Phòng cháy chữa cháy)

  26.078.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 10-13

  16.221.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 10-19

  18.844.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 14-12

  15.526.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 14-8 380V

  11.733.000₫
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-10

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-14

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-19

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-26

  Vui Lòng Gọi
 • Máy bơm hỏa tiễn 4” Pentax 4ST 24-34

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 48-4

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 48-5

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 48-8

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 70-6

  Vui Lòng Gọi
 • Placeholder

  Máy bơm hỏa tiễn 6” Pentax 6ST 70-7

  Vui Lòng Gọi
GỌI NGAY: 0906 988 225